Tematy i tłumaczenia

Tematy wykładów i warsztatów:

Grywalizacja:

 • mechanika gier w szkoleniach i edukacji (wykład)
 • historia gier i ich miejsce w dzisiejszym świecie (wykład)
 • Warsztaty grywalizacji – “Grywalizacja – zrób to sam.”

Przywództwo:

 • Informacja zwrotna – jak skutecznie udzielać feedbacku (warsztaty)
 • Zdrowe przywództwo, zdrowa organizacja
 • Zarządzanie talentami (z elementami MBTI)

Storytelling:

 • Warsztaty storytellingu – “Nie uwierzysz, ale…”

Lean:

 • Wprowadzenie do Lean Six Sigma (White Belt)
 • Warsztaty Design Thinking – Heckathon

Ojcostwo:

 • Budowanie tożsamości i dziedzictwa (wykład biblijny)
 • Duchowy wzrost i dlaczego potrzebujemy ojców (wykład biblijny)

Inne wykłady z tematyki Lean, Przywództwo, Ojcostwo, Storytelling,

Tłumaczenia:

Brian Head Welch. “Z szeroko otwartymi oczami”. Absolutnie Fantastyczne. 2017.

Leif Hetland. “Duch Synostwa”. Szaron. 2017.

Tłumaczenia w przygotowaniu:

Lester Sumrall. “Pionierzy Wiary”. Absolutnie Fantastyczne.

Robert Morris. “Częstotliwość”. Szaron.

Reinhard Bonnke. “Duch Święty”. Szaron.